Undersøgelse

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Undersøgelse:

 

Undersøgelsen omfatter en anamnese ( oplysninger om de aktuelle symptomer og øvrige relevante helbredsmæssige forhold) og en objektive undersøgelse.

Ved den objektive undersøgelse vurderes de øjenlågsmæssige forhold, og derudover foretages en måling af synsstyrken uden korrektion eller med egen korrektion, undersøgelse af øjnene i spaltelampe, undersøgelse af nethinderne ved oftalmoskopi og måling af øjnenes tryk.

Herefter informeres patienten om undersøgelsens resultat og behandlingsmuligheder.

Relevant skriftlig information vil blive udleveret.

Lægen vil efterfølgende dokumentere de samlede oplysninger og undersøgelsesresultaterne i en journal, som patienten efter ønske kan få tilsendt.

 

 

 

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk