Udvidet frit sygehusvalg

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Det udvidede frie sygehusvalg (DUF)

Klinikken har indgået kontrakt med Danske Regioner om at behandle patienter over det udvidede frie sygehusvalg (DUF), dvs. uden egenbetaling for patienten.

 

Den 1. januar 2013 blev den differentierede ret til behandling under det udvidede frie sygehusudvalg indført.

Det betyder, at alle patienter har ret til at vælge et privat tilbud, hvis ventetiden på behandling i det offentlige overstiger to måneder, og der er indgået en aftale om denne behandling mellem Danske Regioner og en privat leverandør.

 

Når du bliver henvist af din øjenlæge til en hospitalsafdling for at få foretaget en øjenlågsoperation, vil du indenfor 1 uge få et brev fra hospitalsafdelingen om, hvornår du kan blive forundersøgt / opereret. Herudfra kan du se om tidsrammen på 1 måned kan overholdes, og om du har ret til operation over det udvidede frie sygehusvalg.

Ønsker du operation over det udvidede frie sygehusvalg, skal du tage kontakt til patientvejlederne i den region du bor i.

 

Alle regioner i Danmark har et patientkontor, hvor patientvejledere kan informere, vejlede og rådgive dig om bl.a. det udvidede frie sygehusvalg og ventetider.

Hvis du ønsker at benytte dig af det udvidede frie sygehusvalg kan du derfor få hjælp fra patientvejlederne i din region til at finde en privat klinik, der kan foretage den behandling, som du har brug for. Du får hjælp med at blive omvisiteret, og patientvejlederen udfærdiger en omvisitationsblanket.

 

Når Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle, modtager dine omvisiteringspapirer, sørger vi for, at du bliver indkaldt til forundersøgelse snarest muligt indenfor 1 uge.

 

Du får ingen udgifter til forundersøgelse, operation eller efterkontrol, idet udgiften bliver dækket af den offentlige sygesikring. Selve afregningen foregår mellem Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle, og den offentlige sygesikring.

 

Du kan finde yderligere information på følgende links:

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk