Klinikken

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Klinikken

Klinikken er en privatklinik med specialisering indenfor det øjenlågskirurgiske område.

 

Klinikkens fokus ligger på optimale patientforløb. Dette betyder fokus på høj faglig standard af undersøgelse, behandling og efterkontrol samt høj grad af patientinformation. Målet er at opnå stor patienttryghed og patienttilfredshed.

 

Alle forundersøgelser, operationer og kontrolundersøgelser foretages af Kirsten Bjerre, som har mangeårig erfaring og rutine på det øjenlågskirurgiske område. Operationerne har høj faglig standard, og foretages under mikroskop for at optimere den kirurgiske præcision og minimere synlig ardannelse efter operationen.

 

Klinikken er pr. 4/12 2015 akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) version 2 for sygehuse via Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Dermed er dokumenteret, at klinikken har samme standard mht. kvalitetsudvikling, optimale patientforløb samt forebyggelse af fejl og utilsigtede hændelser som de offentlige danske sygehuse. Akkrediteringen er garanti for at klinikken lever op til samme høje kvalitetskrav som de offentlige sygehuse.

 

Klinikken har indgået aftale med Danske Regioner om at foretage operationer over det udvidede frie sygehusvalg.

 

Der er ingen ventetid på undersøgelse og operation.

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk