Forløb

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Forløb:

 

Et forløb omfatter forundersøgelse, operation og efterkontrol.

Forundersøgelsen foregår som beskrevet under undersøgelse.

Der vil ved forundersøgelsen blive lagt stor vægt på forhold vedrørende patientsikkerhed i forbindelse med operationen. Det drejer sig især om allergioplysninger, oplysninger om evt. pacemaker og oplysninger om medicinindtagelse.

Efterfølgende vil patienten informeres om undersøgelsens resultatet og mulighed for operation.

Der vil blive givet en grundig information om den foreslåede operations art og risici, og der vil blive udleveret skriftligt informationsmateriale om den pågældende operation.

På samme måde vil patienten informeres om praktiske forholdsregler i forbindelse med operationen og få udleveret skriftligt informationsmateriale herom.

Ønsker patienten operation udfra den givne information medgives operationstid og tid til efterkontrol.

Patienten får ved forundersøgelsens afslutning udleveret kontaktkort til klinikkens personale i tilfælde af yderligere spørgsmål, og patienten er her velkommen til at se, hvor operationen vil foregå.

 

Efter operationen lægges en kølig maske over øjenregionen i 10 min.

Forholdsregler efter operationen gentages for patienten herunder mulighed for kontakt med klinikkens personale ved spørgsmål.

 

Ved den aftalte efterkontrol fjernes trådende i huden og patienten informeres om evt. yderligere forholdsregler.

Skulle der vise sig behov for yderligere kontrol aftales dette.

 

Journalen for forløbet omfattende forundersøgelsesjournal, operationsnotat og kontrolnotat vil efter ønske blive tilsendt patienten.

 

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk