Tunge øjenbryn

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Tunge øjenbryn

Øjenbryns-ptose / Brow ptose

 

Årsag:

Øjenbrynenes position har tendens til at blive lavere med alderen som følge af påvirkning af tyngdekraften, aldersbetingede vævsforandringer og påvirkning fra de ansigtsmuskler, som sænker øjenbrynene.

 

Symptomer:

Patienten har ofte gener i form af:

• øget fylde og tyngde af øvre øjenlåg:

• indskrænket synsfelt opadtil

• træt udseende, som kommenteres af omgivelserne

• hovedpine pga. kompensatorisk brug af pandemuskulaturen, som udtrættes

• øjenmæssige gener

 

Behandling:

Behandlingen af hængende øjenbryn kan være ikke-kirurgisk eller kirurgisk.

Ikke-kirurgisk behandling:

Botulinum-toxin-indsprøjtninger i de øjenbrynssænkende ansigtsmuskler imellem øjenbrynene og i siderne.

Behandlingen er mest egnet ved lettere tilfælde af øjenbryns-ptose.

Effekten er forbigående, og indsprøjtningerne skal gentages.

Kirurgisk behandling:

En række forskellige operationstyper.

Nogle operationstyper foretages i lokalbedøvelse og løfter udelukkende øjenbrynet. Andre operationer er mere omfattende og løfter øjenbryn og pande samtidigt. Disse indgreb foregår under fuld bedøvelse.

Hvilken operation, der anbefales patienten, vil afhænge af en grundig forundersøgelse. Udfra de objektive forhold og patientens gener og ønsker foretages en samlet vurdering af patientens egnethed i forhold til de forskellige operationsmetoder.

En af operationsmetoderne er det direkte øjenbrynsløft ( Direct Brow Lift ), som udføres i klinikken.

 

Direkte øjenbrynsløft / Direct Brow Lift :

Denne operation foretages i lokalbedøvelse.

Ved operationen fjernes et forud markeret bådformet stykke af hud og underhud over øjenbrynet svarende til øjenbrynets øvre afgrænsning. Længden heraf svarer til øjenbrynets længde, højden svarer til det ønskede løft på øjenbrynet.

Metoden er mest velegnet til ældre patienter, idet der efter operationen vil være et ar svarende til øvre kant af øjenbrynene. Dette ar vil hos ældre personer falde ind i og camoufleres af pandens rynker.

Metoden er også velegnet til korrektion af et hængende øjenbryn forårsaget af ansigtslammelse.

Øjenbryns-ptosen kan overvejende være lokaliseret svarende til øjenbrynets ydre del. I sådanne tilfælde kan operationen foretages i et mindre omfang, hvor kun den ydre del af øjenbrynet løftes ( Temporal Direct Browlift ). Hvis der samtidig er tale om tunge øjenlåg ( øvre dermatochalasis ), kan der foretages en kombineret operation med pænt kosmetisk resultat.

Operationsvarighed ca. 1 time.

Efter operationen:

Efter operationen lægges antibiotisk salve i øjnene og på operationssårene.

En kølende maske bliver lagt over operationssårene i 10 min. En sådan kølende maske bruges også senere samme dag i hjemmet 2 gange af 10 minutters varighed.

Antibiotisk salve medgives til brug på operationssårerne 4 gange dagligt indtil trådene fjernes.

I ugen efter operationen tilrådes rolig levevis, undgåelse af tunge løft og elevation af hovedgærdet om natten.

Der udleveres sterile servietter til brug ved evt. blødning fra operationssåret. I så fald holdes en steril serviet mod operationssåret med et fast tryk i 5 min.

Skulle der efter operationen være brug for smertestillende medicin, tilrådes udelukkende brug af panodil.

Trådene fjernes efter 10 dage.

 

Yderligere information:

Yderligere information findes i informationspjecerne

• ” Hængende øjenbryn - øjenbryns-ptose ”

• ” Operation – før, under, efter ”

Begge pjecer udleveres ved forundersøgelsen.

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk