Tåreveje

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Tåreflod – epiphora

 

Årsag:

Et hyppigt symptom fra øjnene er tåreflod - at øjnene løber i vand.

Der er mange forskellige årsager til tåreflod.

En del af disse er relateret til forsnævring, tillukning eller manglende funktion af tårevejene.

Tårevejene begynder ved tårepunkterne på øjenlågskanterne ind mod næsen, og ender i næsen.

Listen over de forskellige forandringer, som kan medføre denne påvirkning af ” tåre-afløbet ” er meget lang og forskelligartet. Dette skyldes at tårevejene kan påvirkes af forandringer i hele forløbet - begyndende på øjenlågskanten og sluttende i næseslimhinden. Som eksempler kan tårevejene øverste forløb påvirkes af fejlstilling af øjenlågskanten ved udaddrejet nedre øjenlåg, og den nederste del af tårevejene kan påvirkes af forandringer i næseslimhinden ved polypper eller allergi ( allergisk rhinit ). På samme måde kan tårevejene i det øvrige forløb påvirkes af mange forskellige årsager.

Andre årsager til tåreflod er udtryk for en relativt forøget tåreproduktion ( reflex hypersekretion ). Dette kan forekomme ved f.eks. øjenallergi eller fejlvendte øjenvipper. Men refleksbetinget øget tåreproduktion kan - paradoksalt - også ses i nogle tilfælde af tørre øjne.

I specielle tilfælde ses generende tåreproduktion med evt. tåreflod som en komplikation efter lammelse af ansigtsnerven ( ” krokodilletårer” ).

 

Undersøgelse:

Idet der foreligger så mange potentielle årsager til tåreflod, er en grundig undersøgelse vigtig - både mht. symptomer ( patienthistorie ) og den objektive øjenundersøgelse.

Ved undersøgelsen foretages en vurdering af tårevejenes funktion, og i denne sammenhæng vil der ofte blive foretaget en sondering og / eller gennemskylning af tårevejene. Denne undersøgelse vil kunne påvise evt. forsnævring eller tillukning i tårevejssystemet.

 

Sondering og gennemskylning af tåreveje:

Foretages efter forudgående drypning af øjet med lokalbedøvende dråber.

Tårepunkterne udvides forsigtigt.

En sonde føres ind i den lille tårekanal, som begynder ved tårepunktet, og føres videre - igennem denne - ind i tåresækken, hvor den lille tårekanal ender. Dette kan mærkes på sonden, idet tåresækken ligger op ad næsevæggens knogle, som sonden støder imod.

Kan sonden derfor føres fra tårepunktet gennem den lille tårekanal, indtil der kan mærkes et ” hårdt stop ” mod næseknoglen, er dette tegn på at tårekanalen og passagen ind i tåresækken er åbentstående.

Efterfølgende kan der føres en stump tårevejskanyle ind i den lille tårekanal gennem tårepunktet. Tårevejskanylen er fastgjort på en sprøjte indeholdende saltvand. Saltvandet skylles igennem den lille tårekanal, og hvis kanalen fra tåresækken til næsen er åbentstående, kan patienten mærke og smage saltvandet. Dette er således tegn på, at også den nederste del af tårevejssystemet er åbentstående i et omfang, der tillader vand at passere.

Sondering og gennemskylning foretages gennem både det nedre og det øvre tårepunkt.

Efter proceduren dryppes øjet med antibiotiske dråber for at forhindre, at der ved undersøgelsen er ført bakterier ned i tårevejene, som kan medføre infektion.

De antibiotiske dråber udleveres, og øjet dryppes 3 gange dagligt i en uge.

 

Behandling:

Udfra undersøgelsen kan årsagen til problemet med tåreflod ofte påvises, og dermed stilles en diagnose.

I nogle tilfælde vil der være behov for supplerende undersøgelser for at fastslå årsagen. Der kan være tale forskellige typer af supplerende undersøgelser afhængigt af undersøgelsens resultat. Det kan f.eks.

være en scanning af strukturerne omkring tårevejssystemet eller undersøgelse af en næse-øre-hals-specialist for at vurdere forholdene i næsen, som har betydning for den nederste del af tårevejene.

 

Der foretages i klinikken ikke større tårevejskirurgi, og patienter med behov for dette henvises til behandling i hospitals-regi.

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk