Ptose

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Hængende øvre øjenlåg - aldersbetinget øjenlågs-ptose

Involutionel aponeurotisk ptose

 

Årsag:

Øvre øjenlåg løftes af en muskel ( levator muskel ), som via en seneplade ( aponeurosen ), hæfter bredt fortil på øjenlåget.

Den aldersbetingede vævsslaphed medfører, at denne seneplade bliver mere slap og strækkes - og eventuelt helt afløses fra sit oprindelige hæfte.

Dette medfører at øjenlåget gradvist kommer til at hænge mere – falder længere ned.

Symptomer:

De tilgrundliggende aldersbetingede forandringer optræder på begge øvre øjenlåg.

Forandringerne kan dog være asymmetriske, og derfor kun give symptomer fra det ene øje.

Symptomerne er oftest mest udtalte sidst på dagen og ved nedadblik.

For at modvirke hængende øjenlåg bruges pandemuskulaturen mere eller mindre bevidst. Når panden rynkes, løftes øjenbrynene og dermed også øjenlågene.

De hyppigste symptomer er:

• Synsmæssigt:

Nedsat synsfelt opadtil.

Påvirkning af synet. Specielt kan øjenlåget føles at falde ned ved læsning om aftenen.

• Kosmetisk:

Asymmetri mellem højden på øvre øjenlåg

Ændret udseende af øvre øjenlåg med højt placeret øjenlågsfure og manglende vævsfylde

herover.

• Kompensatorisk brug af pandemuskulaturen:

Hovedpine pga. udtrætning af pandemuskulaturen

Mere udtalte rynker i panden.

 

Forundersøgelse:

En grundig forundersøgelse er af største betydning, når der er tale om hængende øjenlåg – ptose.

Dette symptom kan være betinget af et stort spektrum af sygdomme, hvoraf nogle er alvorlige og umiddelbart behandlingskrævende, andre krævende yderligere udredning.

Derfor er det som udgangspunkt ved forundersøgelsen essentielt at fastslå årsagen til ptose.

Den hyppigste årsag er den her beskrevne aldersbetingede øjenlågs-ptose.

 

Behandling:

Behandlingen af aldersbetinget øjenlågs-ptose er operativ.

 

Ved operationen frilægges den løftende øjenmuskels seneplade, som strammes og syes på plads til det oprindelige hæfte ( levator aponeurose advancement ).

Ved hudoverskud på øvre øjenlåg ( tunge øjenlåg / dermatochalasis ) fjernes dette samtidigt.

Operationen foregår i lokalbedøvelse.

Operationsvarighed ca. 1 time.

 

Efter operationen:

Efter operationen lægges antibiotisk salve i øjet og på operationssåret.

En kølende maske bliver lagt over området i 10 min. En sådan kølende maske bruges også senere samme dag i hjemmet 2 gange af 10 minutters varighed.

Antibiotisk salve medgives til brug i øjet og på operationssåret 3 gange i løbet af dagen og før sengetid. Dette er særlig vigtigt ,fordi det i perioden efter operationen kan være vanskeligt at lukke øjet helt. Salven i øjet virker som beskyttelse mod udtørring.

I ugen efter operationen tilrådes rolig levevis, undgåelse af tunge løft og elevation af hovedgærdet om natten.

Skulle der efter operationen være brug for smertestillende medicin, tilrådes udelukkende brug af panodil.

Trådene fjernes efter 1 uge.

 

Yderligere information:

Findes i informationspjecerne:

• ” Hængende øvre øjenlåg – Aldersbetinget øjenlågs-ptose ”

• ” Operation – før, under, efter ”

Disse pjecer udleveres ved forundersøgelsen.

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk