Nedre øjenlågsretraktion

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Operation for lavtstående nedre øjenlåg

Involutionel nedre øjenlågsretraktion

 

Årsag:

Der er mange forskellige årsager til nedre øjenlågsretraktion.

For den her beskrevne form er årsagen aldersbetinget slaphed af vævet, som normalt holder nedre øjenlåg i den normale højde.

 

Symptomer:

Den øgede øjenspalte med større fordampning fra øjets overflade og mindre optimal fordeling af tårevæsken over øjets overflade kan medføre tendens til tørre øjne og øjenirritation.

Nedre øjenlåg kan, udover at være mere lavt placeret, få et mere buet forløb (såkaldt "hængekøje-konfiguration). Dette kan medføre tendens til tåreflod, idet tårevæsken samler sig her og ikke naturligt føres hen mod tåreafløbet/ tårepunkterne, som er placeret nær indre øjenkrog. Tårerne vil i disse tilfælde løbe over kanten af nedre øjenlåg i dette område.

 

Operation:

Der findes flere operationsmetoder til at genoprette øjenlågets normale højde. Hvilken operationsmetode, som anvendes, vil afhænge af en samlet vurdering. Herunder vurdering af den indbyrdes position mellem øjet, nedre øjenlåg og knoglekanten under øjet.

 

Lateral tarsal-strip:

Ofte vil der være tale om en "lateral tarsal-strip"-operation.

Operationen foretages i lokalbedøvelse.

Ved operationen foretages en opstramning af nedre øjenlåg ved at fæstne den ydre del af nedre øjenlågskant til knoglehinden svarende til ydre øjenkrog.

Der foretages en vis overkorrektion, således at højden af nedre øjenlåg i tindingesiden i den første periode efter operationen er lidt højere end normalt. Højden aftager lidt med tiden. Normalt er ydre øjenkrog placeret 2 mm højere end indre øjenkrog.

 

Efter operationen:

Efter operationen lægges antibiotisk salve i øjet og på operationssåret i tindingesiden.

En kølende maske bliver lagt over området i 10 min. En kølende maske bruges også senere samme dag i hjemmet 2 gange af 10 minutters varighed.

Herefter anvendes antibiotisk salve i øjet og på operationssåret 4 gange dagligt indtil trådene fjernes.

I ugen efter operationen tilrådes rolig levevis, undgåelse af tunge løft og elevation af hovedgærdet om natten.

Trådene fjernes efter 1 uge.

 

Yderligere information:

Findes i informationspjecerne:

• ” Aldersbetinget lavtstående nedre øjenlåg”

• ” Operation – før, under, efter ”

Disse pjecer udleveres i forbindelse med forundersøgelsen.

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk