Ectropion

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

Aldersbetinget udaddrejet nedre øjenlåg

Involutionelt ectropion

 

Årsag:

Udaddrejet nedre øjenlåg skyldes oftest aldersbetingede vævsforandringer.

Disse vævsforandringer medfører, at øjenlåget bliver mere slapt og mister sin elasticitet, og det samme gælder for øjenlågets støtteapparat, som normalt holder øjenlåget i den oprette position ind mod øjet, ved at støtte øjenlåget til siderne og nedadtil.

Disse aldersforandringer medfører således, at øjenlågets position bliver ustabil, og øjenlåget drejer udad – væk fra øjet.

 

Symptomer:

Den aldersbetingede udaddrejning af nedre øjenlåg forekommer i forskellige grader.

I de letteste tilfælde er der kun udaddrejning af en del af øjenlågskanten i området ind mod næsen, hvor tårepunktet er placeret.

I de sværeste tilfælde er øjenlåget udaddrejet i hele sin længde, og den normalt skjulte øjenslimhinde på indersiden af øjenlåget ses derfor – ofte rød og irriteret.

Symptomerne på udaddrejet nedre øjenlåg er forskellige og afhænger af graden af fejlstillingen.

De hyppigste symptomer er:

• tåreflod

• øjenirritation

• tendens til øjeninfektion

 

Behandling:

Behandlingen af aldersbetinget udaddejet nedre øjenlåg er operativ.

En grundig vurdering af de øjenlågsmæssige forhold før operationen er vigtig for at kunne beslutte, hvilke operative procedurer, der er behov for i det enkelte tilfælde.

Ved denne vurdering bestemmes graden og lokalisation af fejlstillingen, og de enkelte strukturer, som har betydning for øjenlågets position, vurderes for slaphed.

Operationen kan efterfølgende planlægges mhp. at genoprette de forandringer, som er årsag til fejlpositionen.

Der er således tale om forskellige operationstyper afhængig af de pågældende forandringer.

Operationen foregår i lokalbedøvelse.

Operationsvarigheden er ca. 1 time.

 

Efter operationen:

Efter operationen lægges antibiotisk salve i øjet og på operationssåret.

En kølende maske bliver lagt over området i 10 min. En sådan kølende maske bruges også senere samme dag i hjemmet 2 gange af 10 minutters varighed.

Antibiotisk salve medgives til brug i øjet og på operationssåret 4 gange dagligt indtil trådene fjernes.

I ugen efter operationen tilrådes rolig levevis, undgåelse af tunge løft og elevation af hovedgærdet om natten.

Der udleveres sterile servietter til brug ved evt. blødning fra operationssåret. I så fald holdes en steril serviet mod operationssåret med et fast tryk i 5 min.

Skulle der efter operationen være brug for smertestillende medicin, tilrådes udelukkende brug af panodil.

Trådene fjernes efter aftale, oftest efter 1 uge.

Yderligere information:

Yderligere information findes i informationspjecerne

• ” Aldersbetinget udaddrejet nedre øjenlåg / Involutionelt ectropion ”

• ” Operation – før, under, efter”.

Begge pjecer udleveres ved forundersøgelsen.

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk