Personale

Klinik for Øjenlågskirurgi, Vejle

 

v./ Øjenlæge Kirsten Bjerre

 

Speciallæge i øjensygdomme, overlæge Kirsten Bjerre (f.1962):

 

Uddannelse:

 • 1989 Cand. med. Aarhus Universitet
 • 1998 Retten til selvstændigt virke
 • 2004 Speciallæge i øjensygdomme
 • Speciallægeuddannelse gennemført på øjenafdelingerne på Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus.
 • Efter speciallægeanerkendelse, frem til oktober 2016, ansat på øjenafdelingen, Vejle Sygehus. Siden 2007 i overlægestilling, herunder subspecialeansvarlig for det øjenlågskirurgiske område og uddannelsesansvarlig.

 

Efteruddannelse:

 • Forsat deltagelse i inden- og udenlandske kurser og kongresser indenfor det øjenlågskirurgiske område.
 • Observership The Royal Victorian Eye and Ear Hospital, Melbourne, nov/dec. 2011

 

Medlem af følgende videnskabelige selskaber:

 • Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL)
 • Foreningen af Speciallæger (FAS)
 • Dansk Oftalmologisk Selskab (DOS)
 • Nordic Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery (NOSOPRS)

 

Faglige hverv under hospitalsansættelse:

 • Formand for ansættelsesudvalget for blokstillinger i oftalmologi, Region Syddanmark
 • Medlem af uddannelsesudvalget i oftalmologi, Region Syddanmark
 • Inspektor, Sundhedsstyrelsens Inspektorordning

 

Sygeplejerske, Anne-Mette Bjerre Ruggaard (f.1960)

 

Uddannelse:

 • 1985 Sygeplejerske, Odense Universitetshospital

 

Tidligere ansættelser:

 • 1985-2002 Medicinsk afdeling, Horsens og Vejle Sygehus 1985-2002
 • 2002 - Konsultationssygeplejerske, almen praksis

 

Klinik for Øjenlågskirurgi Vejle Aps Foldegade 33, 1. sal 7100 Vejle CVR: 35834311 Tlf: 3029 4311

e-mail: kirsten.bjerre@oejenlaagskirurgi.dk